Nybörjare

Nybörjare?

Funderar du på att börja med pistolskytte eller har du skjutit tidigare i en annan klubb och vill börja igen?

Vi tar emot nybörjare under hösten och då får man börja träna med luftpistol. Först när en viss skjutskicklighet har uppnåtts får man gå över till att hantera krutvapen. Sedan Covid-19-pandemin har vi ett kösystem då intresset fortsatt är stort.

För att ställa dig i kö skicka e-post till utbildningsansvarig@katarinapsf.se med följande information:

- Namn

- Adress

- Telefonnummer

- Kort presentation av dig själv

- Varför du vill börja med pistolskytte

- Tidigare erfarenhet


Har du skjutit pistol sedan tidigare och redan har Pistolskyttekortet vänligen skicka e-post till utbildningsansvarig@katarinapsf.se.

Vill du bli medlem får du sedan fylla i en ansökan om medlemskap till föreningen. Styrelsen kommer därefter behandla din ansökan. Du måste också visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta beställs enklast via polisens webbplats och ska sedan tas med i oöppnat kuvert och lämnas till klubbens säkerhetsansvarige eller ordförande.

Kurs

Kurs för Pistolskyttekortet hålls i början av varje år. Kortet är nödvändigt för deltagande i tävlingar samt licens på eget vapen, och innehåller:

- Säkerhet

- Praktiska skjutövningar

- Teori samt teoretiskt prov

- Vapenkännedom

- Grundläggande vapenlagar

- Fysik och kostråd

- Märkesskjutningar

- Genomgång av Svenska pistolskytteförbundets samtliga skytteformer


Om medlemskapet

Föreningens verksamhet bygger på ett aktivt deltagande från medlemmarna. Föreningsaktiviteter förutsätter ett gemensamt ansvarstagande från alla medlemmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det gäller allt från att bygga tavelställ och hålla ordning till att hjälpa till vid interna och externa tävlingar. Katarina pistolskytteförening består av de aktiviteter och resurser som medlemmarna bidrar med.