Nybörjare

Nybörjare?


Funderar du på att börja med pistolskytte och vill prova på? Eller har du skjutit tidigare i en annan klubb och vill börja igen?

Katarina PSF välkomnar nya medlemmar, och utbildar nybörjare löpande.

För att komma och prova på pistolskytte i samband med Katarinas ordinarie träningar, skicka ett mejl till utbildningsansvarig@katarinapsf.se. Berätta lite kort om dig själv, vad som har väckt ditt intresse och om du har någon tidigare erfarenhet av skytte. Har du frågor eller funderingar runt medlemskap eller av allmän karaktär går det också bra att skicka e-post till info@katarinapsf.se.

Vill du bli medlem får du sedan fylla i en ansökan om medlemskap i föreningen, betala in medlemsavgift samt visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta beställs enklast via polisens webbplats och ska sedan tas med i oöppnat kuvert.

Kurs

Kurs för pistolskyttekortet hålls i början av varje år. Kortet är nödvändigt för deltagande i tävlingar samt licens på eget vapen, och innehåller:

- Säkerhet

- Praktiska skjutövningar

- Teori samt teoretiskt prov

- Vapenkännedom

- Grundläggande vapenlagar

- Fysik och kostråd

- Märkesskjutningar

- Genomgång av Svenska pistolskytteförbundets samtliga skytteformer

Kursavgiften är 2000 kr och kursen omfattar sex teoritillfällen samt ett praktiktillfälle på skjutbanan.

Om medlemskapet

Föreningens verksamhet bygger på ett aktivt deltagande från medlemmarna. Föreningsaktiviteter förutsätter ett gemensamt ansvarstagande från alla medlemmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det gäller allt från att bygga tavelställ och hålla ordning till att hjälpa till vid interna och externa tävlingar. Katarina pistolskytteförening består av de aktiviteter och resurser som medlemmarna bidrar med.

Medlemmar med egen vapenlicens kan lösa ut nycklar till grinden vid skjutbanan samt till materialboden av ordföranden.