Klubbinfo

Katarina PSF - Skyttesport

Bildad

1941-06-06

Föreningsnummer

16611-38

Postadress

Kjell Brink, Långkärrsvägen 66

14142 Huddinge

E-post

info@katarinapsf.se

Hemsida

http://www.katarinapsf.se

PlusGiro

191378-9

Organisationsnummer

802406-9307